Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Giới thiệu sách mới nhập kho Tháng 05-2016

          Vận hành và thiết kế nâng cấp các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính / Trịnh Xuân Lai, Mai Liên Hương. - H. : Xây Dựng, 2015. - 254tr ; 19x27Cm.

  • Số định danh: 628.4 TR312L
  • Ví trí tài liệu : Kệ 9 - trụ sở

 

          Cho đến nay đã có một số lượng lớn các nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học dùng bùn hoạt tính được xây dựng và đưa vào vận hành ở các khu công nghiệp và ở các đô thị của Việt Nam. Trường đại học Kiến trúc Hà Nội đã cho biên soạn cuốn sách với nội dung: Khảo sát chất lượng nước thải lập mô hình theo dõi chất lượng nước ở hồ, sông, suối; Các chỉ tiêu công nghệ cần duy trì trong quá trình vận hành nhà máy xử lý nước thải từ tiền xử lý, xử lý sơ bộ đến các quy trình xử lý các chất dinh dưỡng theo công nghệ tiên tiến hiện đại đang áp dụng tại Việt Nam. Kể cả vận hành các công đoạn xử lý bùn thải và chuỗi hồ sinh học xử lý nước thải. Trong đó cuốn Sách “Vận hành và thiết kế nâng cấp các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính” do hai tác giả là Trịnh Xuân Lai, Mai Liên Hương biên soạn. Sách gồm các 7 chương sau:

Chương 1: Thành phần và tính chất của nước thải và lập mô hình toán mô tả sự biến đổi của các chất khi xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

Chương 2: Tiền xử lý và xử lý sơ bộ.

Chương 3: Các quy trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính.

Chương 4: Kiểm soát các quá trình vận hành hệ thống xử lý sinh hoạc bằng bùn hoạt tính.

Chương 5: Các quy trình sinh học xử lý chất dinh dưỡng (Nitơ) và phospho (P) (thiết kế nâng cấp).

Chương 6: Hồ sinh học xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên.

Chương 7: Xử lý bùn cặn của nhà máy xử lý nước thải.

        Cuốn sách sẽ trang bị cho bạn đọc những kiến thức về vận hành và thiết kế nâng cấp các nhà máy xử lý nước thải theo công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!