Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất xanh thông qua Mua sắm công bền vững và Nhãn sinh thái

Sáng ngày 18/2, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tổ chức hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất xanh thông qua Mua sắm công bền vững và Nhãn sinh thái” – hợp phần Việt Nam (gọi tắt là Dự án SPPEL).

Xem chi tiết...