Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Phát động Tết trồng cây bảo vệ môi trường

Ngày 23/2, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây (1959 - 2014) và những lời căn dặn của Người về giữ gìn, bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Xuân Giáp Ngọ 2014” tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Xem tiếp...