Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Đội ngũ cán bộ nhân viên

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Nhân sự hiện nay của Trung tâm Thông tin - Thư viện bao gồm:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Cửu Long Giang

Giám đốc

nclgiang@hcmunre.edu.vn

2

Bùi Thị Thảo

Nhân viên

btthao@hcmunre.edu.vn

3

Vũ Thị Xoan

Nhân viên

vtxoan@hcmunre.edu.vn

4

Nguyễn Thị Huyền

Nhân viên

nthuyen@hcmunre.edu.vn

5

Danh Ni

Nhân viên

dni@hcmunre.edu.vn

6

Thái Thị Ngọc Bích

Nhân viên

ttnbich@hcmunre.edu.vn

7

Nguyễn Văn Bạo

Nhân viên

nvbao@hcmunre.edu.vn

8

Võ Thị Việt Nữ

Nhân viên

nuvtv@hcmunre.edu.vn

9

Huỳnh Nhật Hòa

Nhân viên

hoahn@hcmunre.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan