Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Mượn trả tài liệu

DỊCH VỤ MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU

Chính sách mượn

ĐỐI TƯỢNG

SỐ LƯỢNG TÀI LIỆU

SỐ NGÀY MƯỢN

SỐ NGÀY GIA HẠN

Cán bộ, Giảng viên

5 Tài liệu

30 Ngày

30 Ngày

Sinh viên

3 Tài liệu

23 Ngày

23 Ngày

Ghi chú : Các chữ số ở các cột trên có ý nghĩa là số tối đa

Địa điểm mượn : Quầy lưu hành  - Trung tâm Thông tin – Thư viện

Tài liệu được mượn và không được mượn

  • Tài liệu được mượn về nhà : Tất cả các tài liệu được xếp trên các kệ sách thuộc kho phục vụ của Trung tâm trừ những tài liệu có ký hiệu C1 trên nhãn sách.
  • Tài liệu không được mượn về nhà : Các tài liệu tra cứu, Luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, tài liệu chuyên ngành ngoại văn và những tài liệu có ký hiệu C1 trên nhãn sách.

Phạt và bồi thường tài liệu

  • Phạt : Phạt bằng tiền khi Bạn đọc trả tài liệu trễ hạn theo quy định. Mức phạt là 2.000đ / 1 tài liệu / 1 ngày.
  • Bồi thường : Bạn đọc làm hư hỏng, mất tài liệu phải bồi thường gấp 2 lần giá trị của tài liệu hoặc mua đền tài liệu đó cho thư viện. Ngoài ra bạn đọc phải nộp phạt quá hạn tài liệu theo quy định (Nếu có).

Ghi chú : Sau 15 ngày kể từ ngày quá hạn, bạn đọc chưa trả tài liệu hoặc chưa nộp phạt theo quy định, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ gởi thông báo đến Khoa và Phòng Công tác học sinh sinh viên đề nghị xử phạt. 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan