Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

In ấn & sao chụp

IN ẤN VÀ SAO CHỤP TÀI LIỆU

Photo:

Bạn đọc có nhu cầu liên hệ với cán bộ thư viện tại quầy lưu hành của Trung tâm để được hỗ trợ dịch vụ này.

Bạn đọc chỉ được photo không quá 10% của cuốn tài liệu.

Scan :

Bạn đọc có nhu cầu scan tài liệu, hình ảnh  liên hệ cán bộ thư viện tại quầy lưu hành của Trung tâm. 

In ấn:

In màu, in trắng đen các khổ A4, A3 liên hệ cán bộ thư viện tại quầy lưu hành của Trung tâm. 

Phiếu đăng ký thực hiện dịch vụ

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan