Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Hướng dẫn tra cứu tài nguyên số

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI NGUYÊN SỐ

Bước 1 : Bạn đọc truy cập vào địa chỉ http://cli.hcmunre.edu.vn

              - Nếu bạn đọc truy cập bằng mạng của Nhà trường thì vào địa chỉ http://192.168.2.4/opac/

Bước 2 : Click vào “Tài nguyên số” để vào trang tài nguyên số và đăng nhập tài khoản của bạn

Bước 3 : Đăng nhập vào tài khoản của bạn đọc

  • Tên tài khoản : Mã số thẻ thư viện (Mã số sinh viên)
  • Pass               : Mã số thẻ thư viện (Mã số sinh viên)

Lưu ý : Các bạn nên thay đổi mật khẩu của mình

Bước 4 : Mở thư mục chứa nội dung, các thư mục này được sắp xếp theo ngành đào tạo của trường.

Bước 5 : Chọn file để đọc toàn văn

Lưu ý : Đối với tài nguyên số độc giả không được quyền doawload, coppy nếu có nhu cầu in ấn trang nào thì liên hệ với cán bộ thư viện ở quầy lưu hành để thực hiện dịch vụ. Tuy nhiên chỉ được in 10% trên tổng số trang sách.

 

 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan