Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Hướng dẫn tra cứu Opac

HƯỚNG DẪN TRA CỨU OPAC

Bước 1 : Bạn đọc truy cập vào địa chỉ http://cli.hcmunre.edu.vn

Bước 2 : Chọn mục " Tra cứu tài liệu: => "Tra cứu Opac"

Bước 3 : Đăng nhập và tra cứu trên giao diện của Trung tâm

Bạn đọc click chọn để xem hướng dẫn chi tiết

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan