Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Hướng dẫn In thẻ

LÀM THẺ SINH VIÊN / THẺ THƯ VIỆN

Địa điểm : Quầy lưu hành của Trung tâm Thông tin – Thư viện

Đối tượng : Cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường.

Lệ phí làm thẻ : Phí làm thẻ là  30.000 đồng / 1 Sinh viên / 1 Lần

Hướng dẫn làm thẻ: Bạn đọc doawload mẫu đăng ký làm thẻ tại đây

  • Điền đầy đủ thông tin
  • Kèm 01 tấm hình 3x4
  • Lệ phí làm thẻ đến quầy lưu hành của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Quy định khi sử dụng thẻ:

  • Dùng thẻ để sử dụng tất cả các dịch vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện.
  • Không cho người khác mượn thẻ , không sử dụng thẻ của người khác.
  • Thẻ sẽ bị thu hồi nếu vi phạm nội quy.
Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan