Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Giới thiệu sách mới nhập kho tháng 3 - 2016

     Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc hai cuốn sách mới nhập kho như sau:

1. Cuốn "Sổ tay Điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai" Do Hội khoa học Đất Việt Nam biên soạn.

2. Cuốn “Từ điển phát triển bền vững : Việt _ Anh – Đức & Anh – Việt – Đức” do tác giả Phạm Hải Hồ biên soạn.

 

Sách do Thầy Phạm Quang Khánh - Hội Khoa học Đất Việt Nam văn phòng đại diện tại

thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tặng.

 

Sách do Cô Bùi Thị Tuyết - Phó Trưởng khoa Khí tượng Thuỷ văn đã gửi tặng.

 

Bạn đọc quan tâm vui lòng liên hệ với Trung tâm để được tham khảo!!!!