Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Giới thiệu sách bán tại Trung tâm

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 02 cuốn sách hiện có bán tại Trung tâm như sau: 

LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH GIS ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: Vũ Xuân Cường, Vũ Minh Tuấn

ISBN: 9786046706809

Xuất bản: 2016

NXB : Khoa học và kỹ thuật

Số trang :410

Giá bán: 98.000đ

Ngày nay, Hệ thông thông tin địa lý đã trở thành công cụ ngày càng quan trọng trong quản lý điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, hỗ trợ con người ứng phó và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực của các hiện tượng tự nhiên như: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh….. Cuốn sách “Lý thuyết và thực hành GIS đại cương” được biên soạn với  mục đích giới thiệu, làm rõ những khái niệm, những vấn đề cơ bản của GIS nhằm cung cấp một góc nhìn đa chiều về GIS theo hướng nhìn nhận GIS không chỉ là phần mềm, là công cụ mà còn là một phương tiện nhận thức không gian vô cùng hiệu quả. Đồng thời, khi đã có nhận thức không gian cơ bản thì GIS sẽ không  quá phức tạp và mọi người đều có thể sử dụng GIS để giải quyết những bài toán thực tế. Sách gồm 2 phần và 10 chương:

PHẦN A : PHẦN LÝ THUYẾT

PHẦN B : PHẦN THỰC HÀNH

Các bạn click vào đây để doawload dữ liệu thực hành

 

THỰC TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: Vũ Xuân Cường, Huỳnh Nguyễn Định Quốc

ISBN: 9786046706816

Xuất bản: 2016

NXB : Khoa học và kỹ thuật

Số trang :146

Giá bán : 58.000đ

 

Trắc địa là ngành khoa học về trái đất, nghiên cứu các phương pháp đo đạc và xử lý số liệu chính xác nhằm xác định địa hình, kích thước, trọng lượng của trái đất và vị trí cùng sự phân bố không gian của các sự vật hiện tượng cũng như nhân tạo trên về mặt trái đất. Hiện nay, Trắc địa là một ngành điều tra cơ bản quan trọng, cung cấp tài liệu ban đầu cho nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau như: Nghiên cứu  và quy hoạch, thiết kế, thi công các công trình, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý rừng, biến đổi khí hậu…… Cuốn sách “Thực tập trắc địa đại cương” Do tác giả Vũ Xuân Cường, Huỳnh Nguyễn Định Quốc biên soạn với mục tiêu sử dụng làm tài liệu thực tập cho học phần trắc địa đại cương tại các trường đại học. Sách giới thiệu những kỹ năng thực hành cơ bản nhất như: Đo góc, đo cạnh, đo độ cao, quy trình thành lập và tính toán, xử lý lưới tọa độ, lưới độ cao, kiểm tra, hiệu chỉnh các thiết bị trắc địa. Sách gồm 4 chương như sau:

Chương 1 : Kiểm nghiệm thiết bị trắc địa

Chương 2 : Một số khái niệm cơ bản

Chương 3 : Thành lập lưới khống chế trắc địa

Chương 4 : Xử lý số liệu trắc địa bằng phần mềm pronet

Trân trọng giới thiệu!