Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Danh mục Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp Khoa Khí tượng - Thủy văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng thông báo đến bạn đọc danh mục 28 file khóa luận/ đồ án tốt nghiệp Khoa Khí tượng - Thủy văn. Các bạn clicl vào đường link đính kèm ở dưới để đọc toàn văn.

Lưu ý: Các bạn chỉ đọc được toàn văn nhé

STT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

 

ĐỌC TOÀN VĂN

1

Lựa chọn sơ đồ vi vật lý tối ưu trong mô hình WRF phục vụ dự báo trường nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ trong giai đoạn bùng nổ gió mùa /Âu Thị Thanh Tâm MSSV :0250010033; Phạm Thị Minh [GVHD]

  Âu Thị Thanh Tâm MSSV: 0250010033

 2017

https://drive.google.com/open?id=18yhWVPeF-1LViMU2UddmFTFQPIiNYkGj

2

Đánh giá thực trạng hạn hán ở Ninh Thuận /Đặng Thị Tiến MSSV :0250010040; Nguyễn Minh Giám [GVHD]

  Đặng Thị Tiến MSSV: 025001004

 2017

https://drive.google.com/open?id=1McyOJhn15Xby4LX0MDMARAwT-_tQ7n09

3

Đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa tỉnh Bình Định từ năm 2006 -2016 / Đặng Thị Tường MSSV :0250010034; Bùi Thị Tuyết [GVHD]

  Đặng Thị Tường MSSV: 0250010034

 2017

https://drive.google.com/open?id=1EEwKim3-Di1k7B_qNs9DiaKraeO66grw

4

Một số đặc điểm hạn hán trong khu vực Tây Nguyên giai đoạn 1985 -2014 /Dương Trần Trúc Giang MSSV:0250010008; Lê Thị Thu Hằng [GVHD]

  Dương Trần Trúc Giang MSSV:0250010008

 2017

https://drive.google.com/open?id=1KcyOZ8Z9JZMvmlCm6qh2ug9BtOZsIzYL

5

Nghiên cứu một số đặc điểm mưa lớn ở khu vực Đồng Nai /Giang Nguyễn Triều Dâng MSSV :0250010005; Bảo Thạnh [GVHD]

  Giang Nguyễn Triều Dâng MSSV: 0250010005

 2017

https://drive.google.com/open?id=1pHAt7Ygb79atAb3IN2mrS1xivDH99lk5

6

Đặc điểm mưa và nhiệt tỉnh Lâm Đồng /Hạ Thanh Hải MSSV :0250010012; Lê Đình Quyết [GVHD]

  Hạ Thanh Hải MSSV: 0250010012

 2017

https://drive.google.com/open?id=1nB5hWraEnNJB_03DOLTk793-O5i-4Yf7

7

Phân tích synop các đợt mưa lớn ở khu vực Trung Trung bộ do ảnh hưởng của KKL trong năm 2016 /Lâm Hương Giang MSSV :0250010009; Đỗ Thị Thường [GVHD]

  Lâm Hương Giang MSSV: 025001000

 2017

https://drive.google.com/open?id=1h4zCcoMAxhmZmpLa9Z0hfwOEJHjS116R

8

Phân tích các trường hợp mưa trái mùa ở một số tỉnh Nam Bộ /Nguyễn Đức Long Thiên MSSV :0250010037; Lê Đình Quyết [GVHD]

  Nguyễn Đức Long Thiên MSSV: 0250010037

 2017

https://drive.google.com/open?id=121wfX7HSqoWLFIAJvesAbvZgk0Srnv8_

9

Đặc điểm khí hậu tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Lê Quỳnh Như MSSV :0250010026; Bảo Thạnh [GVHD]

  Nguyễn Lê Quỳnh Như MSSV: 0250010026

 2017

https://drive.google.com/open?id=1d14AUgVM-QRWKoCwiUjWz16tx82J4m5i

10

Đánh giá xu thế các cực trị khí hậu tại thành phố Đà Nẵng /Nguyễn Như Ý MSSV :0250010046; Đỗ Thị Thường [GVHD]

  Nguyễn Như Ý MSSV: 0250010046

 2017

https://drive.google.com/open?id=1eNAfTEx2X0MM1pbpcKfJiKWAemm8HWMC

11

Nghiên cứu về sự biến đổi ngày bắt đầu gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ /Nguyễn Thụy Gia Uyên MSSV :0250010043; Lê Thị Thu Hằng [GVHD]

  Nguyễn Thụy Gia Uyên MSSV: 0250010043

 2017

https://drive.google.com/open?id=1wnw53KU0R_gUJspPrq5Dbgwl0-xaJhId

12

Thử nghiệm dự báo quỹ đạo bão bằng phương pháp lọc Kalman tổ hợp đa vật lý trong điều kiện có không khí lạnh /Nguyễn Phước Bảo Nguyên MSSV :0250010025; Phạm Thị Minh [GVHD]

  Nguyễn Phước Bảo Nguyên MSSV: 0250010025

 2017

https://drive.google.com/open?id=1yxutMQrnPs0GpBVszy5tJ_Sp6qS8_aeb

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO đến mưa mùa hè ở khu vực Tây Nguyên /Nguyễn Thị Chi MSSV :0250010004; Lê Thị Thu Hằng [GVHD]

  Nguyễn Thị Chi MSSV: 0250010004

 2017

https://drive.google.com/open?id=1UGVxvlvJ6ks__9yf1nPzA3tU_vloeeLs

14

Khảo sát độ nhạy sơ đồ tham số hóa đối lưu Kain Fritsh và Betts Miller Janjic trong mô hình WRF dự báo thời tiết Nam Bộ thời kỳ bùng nổ gió mùa năm 2005 /Nguyễn Thị Liên Kết MSSV :0250010020; Bùi Thị Tuyết [GVHD]

  Nguyễn Thị Liên Kết MSSV: 025001002

 2017

https://drive.google.com/open?id=1XAZphG4clDollTQ5TQ3DftrOfPkukUih

15

Nghiên cứu đặc điểm mưa lớn ở khu vực TP Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Quỳnh Như MSSV :0250010027; Bảo Thạnh [GVHD]

  Nguyễn Thị Quỳnh Như MSSV: 025001002

 2017

https://drive.google.com/open?id=1lBRHwwjoEbex1FDPiwFudF5i9RdT7J6-

16

Đặc điểm chế độ mưa khu vực Nam Bộ giai đoạn 2006 – 2015 /Nguyễn Thị Quỳnh Trang MSSV :0250010041; Từ Thị Năm [GVHD]

  Nguyễn Thị Quỳnh Trang MSSV: 0250010041

 2017

https://drive.google.com/open?id=14dO54HGJyj2qxjvE5VWbx0N1TrcOl_xF

17

Đánh giá diễn biến nhiệt độ, lượng mưa tại thành phố Vũng Tàu giai đoạn 1985 – 2015 trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Nguyễn Thị Thanh Hằng MSSV :0250010010; Nguyễn Minh Giám [GVHD]

  Nguyễn Thị Thanh Hằng MSSV: 0250010010

 2017

https://drive.google.com/open?id=1GNNtB-wIQ7rNzY-SbRe8H6ErqErNJ6Dq

18

Sử dụng tương quan trễ giữa lượng mưa với các chỉ số ENSO để dự báo lượng mưa hạn mùa /Nguyễn Thị Thanh Thảo MSSV :0250010035; Đỗ Thị Thường [GVHD]

  Nguyễn Thị Thanh Thảo MSSV: 0250010035

 2017

https://drive.google.com/open?id=1kKSw-05rtXeAAb3Gkb6G_nwIfDy5DZTE

19

Thử nghiệm dự báo cường độ bão bằng phương pháp lọc Kalman tổ hợp đa vật lý trong điều kiện có không khí lạnh / Phạm Thụy Nha Trang MSSV :0250010042; Phạm Thị Minh [GVHD]

  Phạm Thụy Nha Trang MSSV: 0250010042

 2017

https://drive.google.com/open?id=14019Q1Z1Y7M3082Ys1eV2_M_bafw_zPm

20

Ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông đến lượng mưa ở khu vực Nam Bộ từ 2011- 2015 /Nguyễn Tố Nguyên MSSV :0250010024;Từ Thị Năm [GVHD]

  Nguyễn Tố Nguyên MSSV: 0250010024

 2017

https://drive.google.com/open?id=1d_VdsuVArVNniaUNS4RRjsL4-LKSUhxf

21

Nghiên cứu đặc điểm mưa lớn tỉnh Bình Dương /Nguyễn Văn Lộc MSSV :0250010021; Bảo Thạnh [GVHD]

  Nguyễn Văn Lộc MSSV: 0250010021

 2017

https://drive.google.com/open?id=1BS2S0YaXA1jCcdhQQGVLdDDn8ig_FrnR

22

Sử dụng mô hình WRF báo thử nghiệm các đợt mưa lớn cho khu vực Nam Bộ trong năm 2016 /Phạm Nguyễn Thanh Thanh MSSV :0250010036; Đỗ Thị Thường [GVHD]

  Phạm Nguyễn Thanh Thanh MSSV: 0250010036

 2017

https://drive.google.com/open?id=1NX-nU0HTICK5DgH7omt2rvaeRhsoWTb7

23

Đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2007 – 2016 /Phạm Thị Thu Hường MSSV :0250010013; Từ Thị Năm [GVHD]

  Phạm Thị Thu Hường MSSV: 0250010013

 2017

https://drive.google.com/open?id=1s1KmXiza2DSqJmawIzJwgwD6nHba67gB

24

Đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007- 2016 /Phạm Thị Yến Phấn MSSV :0250010030; Từ Thị Năm [GVHD]

  Phạm Thị Yến Phấn MSSV: 0250010030

 2017

https://drive.google.com/open?id=1Qa8zq3nNGSFPUUsgsRC2tA4QduKYXdUY

25

Đặc điểm chế độ nhiệt khu vực Nam Bộ giai đoạn 2006 – 2015 /Phan Thanh Bình MSSV :0250010002; Từ Thị Năm [GVHD]

  Phan Thanh Bình MSSV:0250010002

 2017

https://drive.google.com/open?id=1Zuu1Xx4hOroxl9jEzTS-MZRPW0pzGNKz

26

Đặc điểm phân bố mưa ở Bình Dương/ Thị Thơ; Nguyễn Minh Giám [GVHD]

 

 2017

https://drive.google.com/open?id=1_5qoaYo5Oq-02TClgfY50rRbL6yb3T7a

27

Nghiên cứu đặc điểm mưa l ớn tỉnh Tây Ninh /Trần Quốc Hào MSSV :02500100011; Bảo Thanh [GVHD]

  Trần Quốc Hào MSSV: 02500100011

 2017

https://drive.google.com/open?id=1rDahTiFtYjSh7FmHMwcSlyS7qR8iS1rn

28

Đánh giá hoạt động của bão trên biển Đông từ năm 1990 đến 2016 /Trần Trung Hiếu MSSV :0250010015; Lê Đình Quyết [GVHD]

  Trần Trung Hiếu MSSV: 0250010015

 2017

https://drive.google.com/open?id=1ihddITNOtwe6XmsygNXc59--cnEAKa3w

Danh sách bài viết liên quan