Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Danh mục Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp Khoa Trắc địa - Bản đồ và GIS

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng thông báo đến bạn đọc danh mục 12 file khóa luận/ đồ án tốt nghiệp Khoa Trắc địa - Bản đồ và GIS. Các bạn clicl vào đường link đính kèm ở dưới để đọc toàn văn.

Lưu ý: Các bạn chỉ đọc được toàn văn nhé

STT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

 

ĐỌC TOÀN VĂN

1

Đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1:10000 bằng công nghệ GNSS khu vực xã Ia Jlơi, Ia Lốp huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất /$cLê Hoàng Phú Khang; T.S Lê Minh Vĩnh [GVHD], Kỹ sư Ngô Minh Nam [GVHD]

Lê Hoàng Phú Khang

2017

https://drive.google.com/open?id=1pDM6neP96P89rV9R0KI5w7dKWFAz1r1p

2

Ứng Dụng Data Reviewer kiểm định chất lượng dữ liệu GIS (Áp dụng với dữ liệu ngành cấp nước /$cLê Hồng Nhung; Lê Minh Vĩnh [GVHD]

Lê Hồng Nhung

2017

https://drive.google.com/open?id=1wNSb8hvS3LawF9z1n6ShfXAFimPbNf0O

3

Xây dựng WebGIS thể hiện thông tin chất lượng môi trường không khí ở thành phố Hồ Chí Minh /$cLê Thiên Bảo; TS. Vũ Xuân Cường [GVHD]

Lê Thiên Bảo

2017

https://drive.google.com/open?id=1Vx402pROCFNt_i-uQLvM8YRuvAiZS0KD

4

Ứng dụng GIS để đánh giá khả năng trồng rau an toàn của vùng trồng rau huyện Hóc Môn /$cLý Trương Hoàng Anh; Văn Ngọc Trúc Phương [GVHD]

Lý Trương Hoàng Anh

2017

https://drive.google.com/open?id=12wwlFwmQoaWKDqsdhdNFkO8WPhLINEJ1

5

Xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch ngang công trình Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh /$cNguyễn Bá Thành; Đoàn Thị Bích Ngọc [GVHD]

Nguyễn Bá Thành

2017

https://drive.google.com/open?id=115vEXFzbEz1MaI8cMDRTWiKAPMO84u3F

7

Sử dụng Google Earth Engine trong giám sát biến động diện tích rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2016 /$cNguyễn Trọng Nhân; Vũ Xuân Cường [GVHD]

Nguyễn Trọng Nhân

2017

https://drive.google.com/open?id=1l7Hg14MdawN5wvWuXkKjLcrsCUl78P7N

8

Đánh giá khả năng sinh trưởng của cây lúa dựa trên mức độ nhiễm mặn năm 2016 tỉnh Bến Tre bằng GIS /$cPhan Huỳnh Như; TS. Trần Thống Nhất [GVHD]

Phan Huỳnh Như

2017

https://drive.google.com/open?id=1f8CxuOxPW4hv43fgdxxzwGZpqf45iUSK

9

Ứng dụng GIS trong quản lý thông tin sự cố cấp nước (Thực hiện thí điểm tại phường 15, quận 10) /$cTống Kim Trang; Lê Minh Vĩnh [GVHD], Nguyễn Văn Phú [GVHD]

Tống Kim Trang

2017

https://drive.google.com/open?id=1WkcEuwubJzL9pDVL-0L4Is-mD8S3Q-Xh

10

Xây dựng bản đồ du lịch "một ngày khám phá thành phố Tân An, Long An" /$cTrần Thị Yến Nhi; Văn Ngọc Trúc Phương [GVHD]

Trần Thị Yến Nhi

2017

https://drive.google.com/open?id=1wwrLwvYrot-UIIqnEikB2i99s5vRP1qT

11

Ứng dụng GIS mô phỏng vận hành van trên mạng lưới cấp nước (Thí nghiệm tại phường 15 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh) /$cTrương Thị Thu Giang;  Lê Minh Vĩnh [GVHD], Nguyễn Văn Phú [GVHD]

Trương Thị Thu Giang

2017

https://drive.google.com/open?id=1xz6z1DabBPVIeCFN6MhqmFuksJN_tvVR

12

Đánh giá ảnh hưởng của tầng điện ly tới độ chính xác định vị GPS /$cTrương Thị Tuyết Trinh; Đỗ Minh Tuấn [GVHD]

Trương Thị Tuyết Trinh

2017

https://drive.google.com/open?id=1Mr-TTY_gzDfHm1ScubELBvljQ0nemsF-
Danh sách bài viết liên quan