Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Danh mục Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp Khoa Địa chất và Khoáng sản

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng thông báo đến bạn đọc danh mục 70 file khóa luận/ đồ án tốt nghiệp Khoa Địa chất và Khoáng sản. Các bạn clicl vào đường link đính kèm ở dưới để đọc toàn văn.

Lưu ý: Các bạn chỉ đọc được toàn văn nhé

STT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

 

ĐỌC TOÀN VĂN

1

áp dụng bộ chỉ số để đánh giá tính bền vững trong hoạt động khai thác quặng Ilemnite Bình Thuận

  Võ Phạm Trường An

 2016

https://drive.google.com/file/d/1WQwmhh6cHlho3SRqVbfio68eP-9k8Dko/view?usp=sharing

2

Biến động đường bờ sông Ba Lai trước và sau khi xây dựng cống đập Ba Lai, tỉnh Bến Tre (Giai đoạn 1990-2016)

  Cái Phú Sỹ

 2016

https://drive.google.com/file/d/1gFgryuZGHoMCtU9c_3EVracDVwKhQwwm/view?usp=sharing

3

Dự báo, đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nƣớc mặt khu dân cƣ Nguyên Sơn, xã Bình Hƣng, huyện Bình Chánh, TP. HCM

  Đặng Thị Yến Nhi

 2016

https://drive.google.com/file/d/1Zd1JggUIf3i7tct-QaAyxhVkfYqwcHEh/view?usp=sharing

4

ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC KÊNH ĐÔI – KÊNH TẺ, TP.HCM

  Nguyễn Lê Thành Tài

 2016

https://drive.google.com/file/d/1d7szMdXNQTrKTKsAzuwTy46gNuABuBLE/view?usp=sharing

5

ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC KÊNH TÂN HÓA – LÒ GỐM, TP.HCM

  Đỗ Hoàng Bảo Ngọc

 2016

https://drive.google.com/file/d/11MKQGus-62AavEHvEY4pmFeguZ6L9PHl/view?usp=sharing

6

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM PHÓNG XẠ TẠI MỘT SỐ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN QUẶNG SA KHOÁNG TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THÍCH HỢP

  Phan Thị Mỹ Trinh

 2016

https://drive.google.com/file/d/15jw5Brodf_Af6Qe-JSK3xHca0VjKV5nm/view?usp=sharing

7

ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ HỮU CƠ TỔNG SỐ VÀ ĐẠM TỔNG SỐ TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

  Phạm Hữu Khang

 2016

https://drive.google.com/file/d/1lF46kpDBTy67G-smuNhvB93I-eYv_qD4/view?usp=sharing

8

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUA PHÈN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP

LƯƠNG NGỌC DUNG

 

https://drive.google.com/file/d/11OLJN8qAYo1NYI6cXztlcd7CXchlnaQ0/view?usp=sharing

9

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KIỂM SOÁT LŨ ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẤT HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG

  Dương Minh Lộc

 2016

https://drive.google.com/file/d/16JOUbZgPOdZjM_5kDOHzRjJ412GtSPGd/view?usp=sharing

10

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Dương Thị Thùy Trinh

 2016

https://drive.google.com/file/d/1DVwl_pIcY9mB9gxYIFESzaJJI8_Veuxq/view?usp=sharing

11

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG SAU KHI KẾT THÚC KHAI THÁC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐẾN MỨC COTE -70M TẠI MỎ ĐÁ XÂY DỰNG THƯỜNG TÂN IV, XÃ THƯỜNG TÂN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG. CÔNG SUẤT 1.200.000 m3/NĂM

  Trần Xuân Thuận

 2016

https://drive.google.com/file/d/1eg2xgJlqToqh1HpnNbqhPtAeELf7wDjz/view?usp=sharing

12

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN THÔNG SỐ DO TRONG KÊNH, RẠCH KHU VỰC TP. HCM

  Phạm Văn Ngọc

 2016

https://drive.google.com/file/d/1zrIdnORMUtoIl6dSvfcGKbM6YgZd5kFQ/view?usp=sharing

13

Khảo sát đánh giá tiềm năng sét làm nguyên liệu gạch ngói mỏ sét Long Nguyên, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

  Huỳnh Ngọc Hương

 2016

https://drive.google.com/file/d/1lmGOiqDzWMUKyBgAIJTqe4ZJR5o82aF0/view?usp=sharing

14

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SÉT GẠCH NGÓI KHU VỰC XÃ ĐỊNH HIỆP, HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Hồ Ngọc Yến Nhi

 

https://drive.google.com/file/d/1P-nLtX1dxfCwgQJnVE5FaUqeXGqr3Wrp/view?usp=sharing

15

KHẢO SÁT TƯƠNG QUAN DUNG TRỌNG VỚI HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ TRONG BÙN SÉT HOLOCEN Ở HUYỆN THÁP MƢỜI, TỈNH ĐỒNG THÁP

  Nguyễn Thị Khắc Tơ

 

https://drive.google.com/file/d/1Nx6wu3JckyMNXK3TeGC_YeunwV2lgAnd/view?usp=sharing

16

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

  Nguyễn Văn Dăn

 2016

https://drive.google.com/file/d/1eg2xgJlqToqh1HpnNbqhPtAeELf7wDjz/view?usp=sharing

17

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU HIỆN TRẠNG LÚN TẠI KHU VỰC PHÍA NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Lý Thái Hải

 2016

https://drive.google.com/file/d/1csareAxN0pErDSEhZ7NMN3CgcwQZEEtd/view?usp=sharing

18

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY VÀ ĐÀO THẢI CADIMI (Cd), CHÌ (Pb) TRONG MÔ HẾN (Corbicula sp.) Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

  Đỗ Xuân Huy

 2016

https://drive.google.com/file/d/1PBEKd1NJLYt1VBAcBFm_jKqdCcCE1jdP/view?usp=sharing

19

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY VÀ ĐÀO THẢI CADIMI (Cd), CHÌ (Pb) TRONG MÔ HẾN (Corbicula sp.) Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

  Đỗ Xuân Huy

 2016

https://drive.google.com/file/d/1PBEKd1NJLYt1VBAcBFm_jKqdCcCE1jdP/view?usp=sharing

20

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỤM MỎ ĐÁ XÂY DỰNG NÚI THỊ VẢI, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

  Đặng Xuân Trung

 2016

https://drive.google.com/file/d/1mtIzQk_7c-vWBlt4JLWYHgu_-xrEsTmz/view?usp=sharing

21

ỨNG DỤNG ẢNH ĐIỆN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHIỄM MẶN, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TẠI ĐỒNG MUỐI THÔNG THUẬN, XÃ VĨNH HẢO, HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN

  Ngô Thị Minh Ân

 2016

https://drive.google.com/file/d/1Se3Oo-vFlFZVtgZZRujwSc9urgdzAuIQ/view?usp=sharing

22

ỨNG DỤNG ẢNH ĐIỆN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHIỄM MẶN, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TẠI ĐỒNG MUỐI THÔNG THUẬN, XÃ VĨNH HẢO, HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN

  Ngô Thị Minh Ân

 2016

https://drive.google.com/file/d/1Se3Oo-vFlFZVtgZZRujwSc9urgdzAuIQ/view?usp=sharing

23

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỆ THỐNG KÊNH CHÍNH HỒ SÔNG QUAO, TỈNH BÌNH THUẬN

  Nguyễn Kiên Quyết

 2016

https://drive.google.com/file/d/1_1tMga6Wpf1DIdhXwscDbKGGjBeGzoqn/view?usp=sharing

24

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC TRÊN LƯU VỰC HỒ SÔNG QUAO, TỈNH BÌNH THUẬN

  Nguyễn Tấn Thắng

 2016

https://drive.google.com/file/d/1o9ZU0Mn_RVIaJcZktGLVmcelUZylVB8S/view?usp=sharing

25

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  Phan Nguyễn Hồng Ngọc

 2016

https://drive.google.com/file/d/1PYvH5mBbfJczifDhxKjDAn5hVEN0xczJ/view?usp=sharing

26

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC DƢỚI ĐẤT HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  DIỆP HUỆ MẪN

 2016

https://drive.google.com/file/d/1paoZvr-SHBtB_Q-20U1gc04S1x6BTIao/view?usp=sharing

27

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU HẠN HÁN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

  Lâm Hoàng Kha

 2016

https://drive.google.com/file/d/16XRs8vgaU98o8vDejzKIMCki_L9-q5NA/view?usp=sharing

28

XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NƯỚC KÊNH RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8 TP.HCM

  Huỳnh Hà Thanh Sang

 2016

https://drive.google.com/file/d/1GjfpLKgzzFbEIXLstilChxKzM3kmFMnP/view?usp=sharing

29

Đánh giá điều kiện địa chất công trình và tính toán lựa chọn giải pháp móng cho công trình trụ sở viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc /$cBùi Tiến Đạt   MSSV:  0250100011; ThS. Trần Thị Phương Dung [GVHD]

Bùi Tiến Đạt   MSSV:  0250100011

 

https://drive.google.com/file/d/1R_o2zTVi-rWlBksn-AcN-wCiyni2DYO2/view?usp=sharing

30

Đánh giá điều kiện địa chất công trình khu vực cầu Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM /$cBùi Trọng Nhân MSSV: 0250100080; ThS. Nguyễn Văn Cửu [GVHD]

Bùi Trọng Nhân MSSV: 0250100080 

 

https://drive.google.com/file/d/1um0G82L1lMV5Q3H9f0_DcE-OJ5u3A1h6/view?usp=sharing

31

Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn tại ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre /$cBùi Tuấn Kiệt    MSSV: 0250100022; ThS. Từ Thị Cẩm Loan  [GVHD]

Bùi Tuấn Kiệt    MSSV: 0250100022

 

https://drive.google.com/file/d/1U7FUkw-SOQwekG1332GW77g7q8bUs-Wl/view?usp=sharing

32

Tính toán, thiết toán hệ thống giếng tháo khô hố móng công trình: Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ Văn Phòng, Căn Hộ Và Officetel 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh /$cCao Hiền  Đức MSSV: 0250100063; ThS. Nguyễn Trọng Khanh [GVHD]

Cao Hiền  Đức MSSV: 0250100063

 

https://drive.google.com/file/d/1Ohif_jNGrv1AR50KOQvdJxicQroPvb_M/view?usp=sharing

33

Đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất giải pháp móng  xây dựng cao ốc văn phòng 89 Phùng Văn Cung, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh /$cCao Thành Nam  MSSV: 0250100078; TS. Ngô Minh Thiện [GVHD]

Cao Thành Nam  MSSV: 0250100078

 

https://drive.google.com/file/d/13QcK2mMNRValyVAcOwvKbssEkthGtKxO/view?usp=sharing

34

Đánh giá điều kiện địa chất công trình - Tính toán thiết kế móng phục vụ xây dựng Cao Ốc Lương Thế Vinh – Số 04 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM /$cCao Thị Thanh MSSV: 0250100094; ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa [GVHD]

Cao Thị Thanh MSSV: 0250100094

 

https://drive.google.com/file/d/1aUBtMXRPR6RwzQTPbil1xtIri2vMfRGM/view?usp=sharing

35

Xử lý nền đất yếu bằng phƣơng pháp cọc xi măng đất cho công trình ngân hàng TMCP Vĩnh Thuận, TP. Cần Thơ /$cĐặng Nguyễn Nam Quốc MSSV: 0250100090;   ThS. Trần Thị Phương Dung [GVHD]

Đặng Nguyễn Nam Quốc MSSV: 0250100090

 

https://drive.google.com/file/d/1ICy0vw1UI8Eom6UNHj5_RZrRvwrp-RE5/view?usp=sharing

36

Ứng dụng mô hình SWAT mô phỏng chất lượng nước lưu vực sông Lá Buông, tỉnh Đồng Nai /$cĐặng Thành Nam  MSSV: 0250100027; Nguyễn Hồng Quân [GVHD]

Đặng Thành Nam  MSSV: 0250100027

 

https://drive.google.com/file/d/1M3BVaS8Hhd6-Lotn7BBn5-mQN52dM7dA/view?usp=sharing

37

Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng sét kaolin để loại bỏ mangan trong nước dưới đất khu vực TP. HCM /$cĐoàn Mai Tâm   MSSV: 0250100037; ThS. Từ Thị Cẩm Loan  [GVHD]

Đoàn Mai Tâm   MSSV: 0250100037

 

https://drive.google.com/file/d/1f7M2TzT6ZG78JzvJXCaNLY7KKjEoC7Ze/view?usp=sharing

38

Đánh Giá Điều Kiện Địa Chất Công Trình Và Đề Xuất Giải Pháp Móng Cọc Cho Công Trình Cầu Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu /$cĐoàn Thị Hiếu Thảo MSSV: 0250100095; TS. Ngô Minh Thiện [GVHD]

Đoàn Thị Hiếu Thảo MSSV: 0250100095

 

https://drive.google.com/file/d/1eV4cwEV0tUQ1wPjDqOcpLL1LL7JhJzBs/view?usp=sharing

39

Đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vụ thi công công trình ngầm đoạn từ nhà ga Bến Thành đến nhà ga nhà hát thành phố Hồ Chí Minh /$cDương Huỳnh Xuân Tùng MSSV: 0250100104; ThS. Thiềm Quốc Tuấn [GVHD]

Dương Huỳnh Xuân Tùng MSSV: 0250100104

 

https://drive.google.com/file/d/1GtnxGnpRXk73dVB-_iJgERaEmuODZJBN/view?usp=sharing

40

Đánh giá ảnh hưởng của việc xây dựng tầng hầm đến lún nền xung quanh công trình Saigon Royal /$cLâm Thị Kim Hằng MSSV: 0250100066 ; ThS. Nguyễn Trọng Khanh [GVHD], Dương Minh Thuận [GVHD], Huỳnh Văn Thon [GVHD]

Lâm Thị Kim Hằng MSSV: 0250100066

 

https://drive.google.com/file/d/13Cw2BIcTBg8qMrHi-1gt03OK4mcG96Bv/view?usp=sharing

41

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc Xi Măng - Đất tại khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh /$cLê Minh Phú  MSSV: 0250100086; ThS. Lê Thị Thùy Dương [GVHD]

Lê Minh Phú  MSSV: 0250100086

 

https://drive.google.com/file/d/19SWxcAMF3MzND4zF1jqJGhKOOamqyLyZ/view?usp=sharing

42

Đánh giá điều kiện địa chất công trình và tính toán thiết kế móng cọc phục vụ xây dựng công trình dân dụng quận 2, thành phố Hồ Chí Minh /$cLê Nguyễn Thùy Trang  MSSV: 0250100102; ThS. Lê Thị Thùy Dương [GVHD]

Lê Nguyễn Thùy Trang  MSSV: 0250100102

 

https://drive.google.com/file/d/1x7YDEjKLyH6huAj5frkYuyXqdONnFf9V/view?usp=sharing

43

Tính toán áp lực đất lên tường chắn phục vụ thiết kế tường vây barrette công trình: Sunrise City – Lô V, Đại Lộ Bắc Nam, TP. Hồ Chí Minh /$cLê Thanh Mỵ  MSSV: 0250100076; ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa [GVHD]

Lê Thanh Mỵ  MSSV: 0250100076

 

https://drive.google.com/file/d/1bblrmKO8mfeY27sBx2uJhB5P3W6mOcd1/view?usp=sharing

44

Đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất giải pháp móng công trình East West Brewing Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh /$cMai Hoàng Nam MSSV: 0250100077; ThS. Thiềm Quốc Tuấn [GVHD]

Mai Hoàng Nam MSSV: 0250100077

 

https://drive.google.com/file/d/1rltAYQsQTKLzBwXY7p-9oncr4SLC1l0x/view?usp=sharing

45

Ứng dụng GIS và RS cho xây dựng bản đồ phân vùng môi
trường địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất tại lưu vực sông Thị Vải /$cNgô Thị Tường Vân   MSSV: 0250100051; TS. Nguyễn Hoàng Anh  [GVHD]

Ngô Thị Tường Vân   MSSV: 0250100051

 

https://drive.google.com/file/d/1T_gBobnptBRu3LtGDc0O1KbfCYRqAuaY/view?usp=sharing

46

Khảo sát sự ảnh hưởng của một số loại đất sét đến sự phát triển của vi khuẩn lam tại hồ Trị An /$cNguyễn Anh Tú   MSSV: 0250100048; TS. Phạm Thanh Lưu [GVHD]

Nguyễn Anh Tú   MSSV: 0250100048

 

https://drive.google.com/file/d/12mfuICgpBlPG008MIB2ZdXchWaSDt8pN/view?usp=sharing

47

Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt và đề xuất giải pháp quản lý lưu vực sông Lá Buông, tỉnh Đồng Nai /$cNguyễn Hoàng Hải MSSV: 0250100013; PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân [GVHD]

Nguyễn Hoàng Hải MSSV: 0250100013

 

https://drive.google.com/file/d/1zwYYrJaSAtDD8Gd4TVHhfRyDm0uwCFUr/view?usp=sharing

48

Đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá Hang Nai, Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai /$cNguyễn Hoàng Chương  MSSV: 0250100003; TS. Hoàng Thị Thanh Thủy [GVHD], Trần Đức Dậu [GVHD]

Nguyễn Hoàng Chương  MSSV: 0250100003

 

https://drive.google.com/file/d/1KaY_QJ1Vq0NitPokC2Xl7i1YXPhg6DMu/view?usp=sharing

49

Đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất giải pháp móng cho công trình Ngân hàng TMCP Kiên Long, Thị Trấn Giồng Riềng, Kiên Giang /$cNguyễn Hoàng Trọng 0250100045; ThS. Trần Thị Phương Dung [GVHD]

Nguyễn Hoàng Trọng 0250100045              

 

https://drive.google.com/file/d/1oO6y4bYQH7ujEZOsr9blDCOVb89foH-2/view?usp=sharing

50

Đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất giải pháp móng hợp lý công trình Vincom Sa Đéc – Đồng Tháp /$cNguyễn Hồng Anh Thư  MSSV: 0250100098; ThS. Trần Thị Phương Dung [GVHD]

Nguyễn Hồng Anh Thư  MSSV: 0250100098

 

https://drive.google.com/file/d/1xZsT_VDczOLRYWnhEnRQDnmtueifWTWK/view?usp=sharing

51

Phương pháp đánh giá chất lượng cọc khoan nhồi /$cNguyễn Quốc Tài   MSSV: 0250100035; Nguyễn Trọng Khanh [GVHD]

Nguyễn Quốc Tài   MSSV: 0250100035

 

https://drive.google.com/file/d/1TtBUs8aEMk9ZIbHGTbjVGuxVRT3q6naS/view?usp=sharing

52

Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 - 2016 /$cNguyễn Thị Diệu Mỷ MSSV: 0250100075; ThS. Nguyễn Trọng Khanh  [GVHD]

Nguyễn Thị Diệu Mỷ  MSSV: 0250100075

 

https://drive.google.com/file/d/10om8d_p65PpaLTK5wVUj_npYIiOMnPrL/view?usp=sharing

53

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất tỉnh Tiền Giang /$cNguyễn  Thị  Hoàng Oanh  MSSV: 0250100030; TS. Hoàng Thị Thanh Thủy [GVHD]

Nguyễn  Thị  Hoàng Oanh  MSSV: 0250100030

 

https://drive.google.com/file/d/17IRDB6lYETJlBvhKAivG5mEgReuCvlG2/view?usp=sharing

54

Nghiên cứu ảnh hƣởng của các hoạt động nông nghiệp đến chất lượng nước dưới đất Thành phố Hồ Chí Minh /$cNguyễn Thị Khuyên   MSSV: 0250100021; TS. Hoàng Thị Thanh Thủy [GVHD]

Nguyễn Thị Khuyên   MSSV: 0250100021

 

https://drive.google.com/file/d/1EA_kKucVyNpfZvSQVsRQjhyhoocMpNcV/view?usp=sharing

55

Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn phục vụ công tác thiết kế hệ hống tháo khô xây dựng tầng hầm công trình trường Quốc tế Việt Úc – Một phần lô M9, khu A, Phú Mỹ Hưng, Nam TP. Hồ Chí Minh /$cNguyễn Thị Minh  MSSV: 0250100074; ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa [GVHD]

Nguyễn Thị Minh  MSSV: 0250100074

 

https://drive.google.com/file/d/1cvvMA-hhKAzevz8Tur6LRM_WNGLX7bp0/view?usp=sharing'

56

Đánh Giá Điều Kiện Địa Chất Công Trình Và Tính Toán Móng Cọc Cho Công Trình Nhà Ở Tại Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM /$cNguyễn Thị Thu Trinh  MSSV:0250100103; TS. Ngô Minh Thiện [GVHD]

Nguyễn Thị Thu Trinh  MSSV:0250100103

 

https://drive.google.com/file/d/1Bq5LOjw24t32FrkEOtbeWyAMN5l71BZn/view?usp=sharing

57

Đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vụ công tác thiết kế móng tại công trình Sunwah Pearl /$cNguyễn Thừng 0250100042; ThS. Thiềm Quốc Tuấn [GVHD]

Nguyễn Thừng 0250100042

 

https://drive.google.com/file/d/12wMVrYjkgRdUuMy0e58bBNmFlchmucSx/view?usp=sharing

58

Đánh giá điều kiện địa chất công trình và tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi  công trình vinhomes golden river q1, tp.hồ chí minh /$cNguyễn Trường Xuân  MSSV: 0250100105; ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa [GVHD]

Nguyễn Trường Xuân  MSSV: 0250100105

 

https://drive.google.com/file/d/1hlQkqoRYIzIEXQp24KjS2HstBSNPnNN1/view?usp=sharing

59

Đánh giá hiện trạng môi trường địa chất phục vụ quy hoạch hoạt độngkhai thác khoáng sản trên địa bàn xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  /$cNguyễn Văn Công   MSSV: 0250100058; ThS. Huỳnh Tiến Đạt [GVHD]

Nguyễn Văn Công   MSSV: 0250100058

 

https://drive.google.com/file/d/1fJAMp5ixV3aptZm4oYLF5JvePpziaHeT/view?usp=sharing

60

Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh Bến Tre
 /$cNguyễn Văn Đông  MSSV: 0250100062; ThS. Từ Thị Cẩm Loan [GVHD]

Nguyễn Văn Đông  MSSV: 0250100062

 

https://drive.google.com/file/d/1PvohQ8PtbHQJlOvQW1-r2KosKSEce_lL/view?usp=sharing

61

Đánh giá hiện trạng môi trường địa chất phục vụ quy hoạch hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn phường Cam Phúc Bắc, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa /$cNguyễn Viết Đạt 0250100008; ThS. Huỳnh Tiến Đạt [GVHD]

Nguyễn Viết Đạt 0250100008

 

https://drive.google.com/file/d/1YTgLxRiGupXuCJ-uQJ6tt04YXVqrgjRG/view?usp=sharing

62

Đánh giá chất lượng nước dưới đất khu vực lân cận bãi chôn lấp thành phố Hồ Chí Minh /$cPhạm Thị Minh Tâm  MSSV: 0250100036; TS. Hoàng Thị Thanh Thủy [GVHD], ThS. Bùi Thị Như Phượng [GVHD]

Phạm Thị Minh Tâm  MSSV: 0250100036

 

https://drive.google.com/file/d/1OclPg4SC5EmXONtBEZUG7vJa8sTqA2e5/view?usp=sharing

63

 ánh giá hiện trạng khai thác nƣớc dƣới đất huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. / $cPhạm  Vương Khắc Bình  MSSV: 0250100001; ThS. Nguyễn Trọng Khanh [GVHD]

Phạm  Vương Khắc Bình  MSSV: 0250100001

 

https://drive.google.com/file/d/1rKyKvhZXgE3G-3u_M0XSE6wbnwKxBcs6/view?usp=sharing

64

Đánh giá điều kiện địa chất công trình và đề xuất các giải pháp gia cố bờ sông Soài Rạp, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP. HCM /$cPhùng Đắc Đạt MSSV: 0250100012 ; ThS. Thiềm Quốc Tuấn [GVHD]

Phùng Đắc Đạt MSSV: 0250100012

 

https://drive.google.com/file/d/1aLOy5AZR93WjT40TxL4n3Kn7n6JvHS1t/view?usp=sharing

65

Khảo sát mối tương quan giữa hai phương pháp xác định sức chống cắt của đất : cắt cánh (VST) – nén ba trục (UU) /$cPhùng Quế Hương; ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa [GVHD]

Phùng Quế Hương

 

https://drive.google.com/file/d/1S8twoTRRkPQ8FKueXw6U1kKQ7ecI79B0/view?usp=sharing

66

Đánh giá tác động của hoạt động khai thác đá xây dựng đến tài nguyên nước khu vực mỏ đá Hang Nai, ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai /$cTô Văn Quyên MSSV: 0250100033; TS. Hoàng Thị Thanh Thủy [GVHD]

Tô Văn Quyên MSSV: 0250100033

 

https://drive.google.com/file/d/1T9CqZNZZM74OIOPMUCwqM6I4ES5OuKNH/view?usp=sharing

67

Thiết kế và thi công cọc khoan nhồi công trình nhà cao tầng, Quận 5, Tp.HCM /$cTrần Thanh Tài   MSSV: 0250100092; ThS. Trần Thị Phương Dung [GVHD]

Trần Thanh Tài   MSSV: 0250100092

 

https://drive.google.com/file/d/11Khd20vF8wqoXXOJhOA5J22IqkyaKoox/view?usp=sharing

68

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc xi măng đất tại cổng kiểm soát Triều Tân Thuận, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh /$cTrần Thị Hồng Nhung MSSV: 025010008; ThS. Thiềm Quốc Tuấn [GVHD]

Trần Thị Hồng Nhung MSSV: 025010008

 

https://drive.google.com/file/d/1zvZFpOkaLRgUAY8wF3KcMWZIEQ5BN-w8/view?usp=sharing

69

Đánh giá hàm lượng N và P trong đất tỉnh Tiền Giang /$cTrần Thị Ngọc Huyền MSSV: 0250100018; TS. Vũ Ngọc Hùng [GVHD], TS. Hoàng Thị Thanh Thủy [GVHD]

Trần Thị Ngọc Huyền MSSV: 0250100018

 

https://drive.google.com/file/d/1zvZFpOkaLRgUAY8wF3KcMWZIEQ5BN-w8/view?usp=sharing

70

Đánh giá chất lượng nƣớc dưới đất tầng Pleistocen khu vực thành phố Hồ Chí Minh. /$cTrương Khánh Huyền  MSSV: 0250100070; TS. Hoàng Thị Thanh Thủy [GVHD]

Trương Khánh Huyền  MSSV: 0250100070

 

https://drive.google.com/file/d/1oKZtzc5D2j-frcP4W2EPgYNyGyTvebDT/view?usp=sharing

Danh sách bài viết liên quan